Declaració d’accessibilitat

1 – Compromís amb l’accessibilitat

El Gran Jordiet està compromés(a) amb assegurar la digitalització inclusiva i accessible per a totes les persones. Treballem activament per a augmentar l’accessibilitat i usabilitat del nostre lloc web, seguint rigorosament les normatives de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques a Espanya.

2- Mesures Adoptades

 • Adaptació a Estàndards: La nostra web s’ha dissenyat i construït per a ser compatible amb les directrius WCAG 2.1, Nivell AA.
 • Navegabilitat: Facilitem la navegació mitjançant teclats i lector de pantalla, assegurant estructures coherents en totes les pàgines.
 • Llegibilitat: Oferim alternatives textuals per a tot contingut no textual i mantenim una estructura llegible i comprensible.

3- Situació actual d’accessibilitat

Esta web ha sigut avaluada i validada per eines automàtiques i manuals, procurant un entorn digital usable i accessible. Així i tot, és possible que trobes àrees que requerisquen millores o actualitzacions en matèria d’accessibilitat.

4 – Contingut no accessible

 • Falta d’Accessibilitat:
  • Descripcions d’Imatges (Alt Text): Algunes imatges poden no tindre una descripció alternativa o la seua descripció pot no ser prou descriptiva per a usuaris que depenguen de lectors de pantalla.
  • Ària-labels i Rols ÀRIA: És possible que alguns elements interactius del lloc, com ara formularis o botons, manquen d’etiquetes «ària-label» o rols ÀRIA, impedint que les tecnologies asistives oferisquen una experiència d’usuari òptima i completa.
  • Contrast de Color: Malgrat els esforços per assegurar un contrast de color adequat, uns certs elements de la web podrien presentar combinacions de colors que no compleixen amb els ràtios de contrast recomanats, dificultant la lectura per a usuaris amb discapacitats visuals o daltonisme.
  • Contingut Multimèdia: Poden existir vídeos o elements multimèdia que no disposen de subtítols, descripcions d’àudio o alternatives textuals, la qual cosa dificulta el seu accés per a persones amb discapacitats auditives o visuals.
  • Elements d’Interfície i Navegació: Alguns elements d’interfície poden no ser completament operatius mitjançant teclat o poden presentar dificultats en la navegació per a usuaris que utilitzen exclusivament teclat o tecnologies asistives.
  • Formularis: Els camps dels formularis poden mancar d’etiquetes associades o indicadors d’error i èxit accessibles, la qual cosa pot generar barreres per a completar-los correctament.
  • Navegació: L’ordre de tabulació o la disposició d’alguns elements podria no ser completament lògic o predictible per als usuaris que naveguen sense l’ús del ratolí.
 • Excepcions: Alguns continguts podrien estar exempts de complir els requisits d’accessibilitat sota unes certes condicions, conforme a la normativa aplicable.

5 – Criteris d’accessibilitat

El Gran Jordiet s’ha dissenyat basant-se en els criteris d’accessibilitat establits en la norma UNE-EN 301549:2019, concorde a l’estipulat en la legislació espanyola.

6 – Observacions i dades de contacte

Si experimentes qualsevol dificultat o tens suggeriments per a millorar l’accessibilitat de la nostra web, t’animem a contactar-nos:

Email: jmicogasco@gmail.com
Telèfon: 625 75 02 51
Respondrem als teus comentaris i preguntes en un termini màxim de 15 dies hàbils.

7 – Procediment de reclamació

En cas de resposta no satisfactòria, podràs acudir al Ministeri de l’Interior per a efectuar una reclamació. Més informació sobre el procediment de reclamació en este enllaç.

8 – Data de revisió i actualització

Esta declaració va ser revisada i actualitzada per última vegada el 10/10/2023.

Scroll al inicio
Ir al contenido