Avís Legal

elgranjordiet.com

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’este lloc web:

La titularitat d’este lloc web, elgranjordiet.com, (d’ara en avant, Lloc web) l’ostenta: Jorge Juan Micó Gascó, amb NIF: 25384490B, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Carrer Sant Llorenç 30 Alberic 46260 València

Telèfon de contacte: 625 75 02 51

Email de contacte:  jmicogasco@gmail.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara en avant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara en avant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si és el cas oferisca als Usuaris (d’ara en avant, Serveis).

El Gran Jordiet es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell pogueren estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment El Gran Jordiet puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’estos elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a estos.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari haja de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que haguera contractat l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o cap registre.

El Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visite el Lloc web.

El Lloc web del Gran Jordiet proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seua responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Esta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferides pel Gran Jordiet sense que siga contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos pel Gran Jordiet per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferits pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata al Gran Jordiet sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació.

El mer accés a este Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre El Gran Jordiet i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, este Lloc web del Gran Jordiet es dirigeix a totes les persones, sense importar la seua edat, que puguen accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. El Gran Jordiet no assegura que el Lloc web complisca amb legislacions d’altres països, ja siga totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seua pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la l

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Gran Jordiet no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. El Gran Jordiet farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a este Lloc web no vaja a ser ininterromput o que estiga lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual puga accedir-se a través d’este Lloc web, estiga lliure d’error o cause un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas El Gran Jordiet serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

El Gran Jordiet tampoc es fa responsable dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’este Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web del Gran Jordiet posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’estos enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’estos.

El Gran Jordiet no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

El Gran Jordiet en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

El Gran Jordiet no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats pel Gran Jordiet i que siguen enllaçats en este Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitze un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web del Gran Jordiet haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa del Gran Jordiet.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web del Gran Jordiet, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’este.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’establisca aquest enllaç no contindrà cap element, d’este Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa del Gran Jordiet.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre El Gran Jordiet i el titular del lloc web des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació del Gran Jordiet dels continguts, serveis i/o activitats oferides en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Gran Jordiet per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Gran Jordiet.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del Gran Jordiet. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer considere que qualsevol dels Continguts del Lloc web supose una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament al Gran Jordiet a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’este Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El Gran Jordiet es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i El Gran Jordiet es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’estes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguen conforme a dret.

Este document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha sigut creat el dia 1/10/2023.

Scroll al inicio
Ir al contenido